Przedszkole Samorządowe w Kłoczewie rozpoczęło działalność 1 sierpnia 2019r. Dwa lata trwała budowa nowoczesnego obiektu, na realizację którego gmina pozyskała znaczne środki zewnętrzne. 10 października 2019r  oficjalnie dokonano otwarcia placówki.

W przedszkolu codziennie spotyka się blisko 115 dzieci w wieku 2,5- 5 lat. W ramach projektu EFS utworzono  ,,Krainę Uśmiechu”, w której dzieci mogą bezpłatnie korzystać z pobytu w przedszkolu, oraz  wyjątkowego wyposażenia sal i spotkania ze specjalistami. Odbywają się tu zajęcia psychoedukacyjne, logopedyczne, integracji sensorycznej. Popołudnia nasze szkraby spędzają również na rozwijaniu zainteresowań i zdolności. Powodzeniem cieszą się gry stolikowe, działania plastyczne i zabawy muzyczno – ruchowe. Przedszkole w Kłoczewie to piękny, nowoczesny budynek, przyjazny zarówno dla dzieci jak i pracowników.